[javascript protected email address] +48 533 308 726

Opinie Prywatne i Ekspertyzy

Firma P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz z siedzibą w Powidzu i laboratorium w Gnieźnie oferuje Państwu i Państwa klientom usługi związane z wykonaniem opinii prywatnych oraz ekspertyz technicznych i budowlanych. 

Wykonywane opinie prywatne i ekspertyzy obejmują następujący zakres:

Co muszą zawierać ekspertyzy budowlane i techniczne?

Ekspertyza budowlana jest pojęciem niezwykle szerokim dotyczącym opracowania, które obejmuje ustalenia dotyczące danego obiektu budowlanego. Zawiera zazwyczaj ocenę stanu budowlanego domu, obiektu architektonicznego czy innego obiektu budowlanego, dokonaną na podstawie badań czy obliczeń dotyczących stropu, ścian, elewacji, fundamentów czy innych aspektów konstrukcyjnych. Rzeczoznawca ekspertyz budowlanych zajmuje się najpierw przeprowadzeniem oględzin budynku bądź obiektu, a następnie pomiarami i badaniami w oparciu o uzyskaną wstępnie diagnozę. Ma to na celu weryfikację prawidłowości w poddanym ekspertyzie obiekcie budowlanym oraz ustalenie optymalnych ustaleń konstrukcyjno-budowlanych.

Z kolei ekspertyza techniczna z początku przebiega w podobny sposób jak budowlana, jednak do jej wydania niezbędne są bardziej szczegółowe pomiary i badania, a także stworzenie dodatkowej dokumentacji. Może zawierać chociażby obliczenie nośności elementów budowli wystawionych na największe obciążenie, szczegółowe oględziny poszczególnych elementów konstrukcji obiektu budowlanego czy nawet wykonanie rysunków technicznych, na których zostaną szczegółowo przedstawione wyniki badań obiektu.

Ekspertyzy techniczne i budowlane – współpraca Laboratorium FOREQ

Jako doświadczeni rzeczoznawcy ekspertyz budowlanych i technicznych prowadzimy wieloletnią współpracę z osobami posiadającymi tytuły naukowe Państwowych Uczelni Technicznych i wieloletnimi praktykami w tej dziedzinie. W związku z tym istnieje możliwość rozszerzenia zakresu opinii prywatnej bądź ekspertyz technicznych czy budowlanych o poniższą tematykę:

Przebieg wystawiania opinii prywatnych i ekspertyz przez FOREQ

Opinie prywatne i ekspertyzy budowlane oraz techniczne wykonywane są z najwyższą starannością. Na każdym etapie opracowania opinii istnieje możliwość konsultowania treści z jej autorem. Po konsultacji z kancelarią prawną lub Klientem wykonujemy także wizje lokalne oraz oględziny. W ramach wykonanej opinii istnieje możliwość powołania autora opinii podczas postępowania sądowego w charakterze świadka. Wykonujemy też opracowanie „uwag eksperckich” do zamieszczonych w aktach sprawy opinii biegłych sądowych z wyżej wymienionych obszarów. Takie opracowanie pozwala zarówno na merytoryczną analizę opinii i wniosków zgłoszonych przez biegłego sądowego, jak i przygotowanie pytań do niego.

Przyjmujemy zlecenia z całego kraju.

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |