[javascript protected email address] +48 533 308 726

Analiza poprawności wykonania robót budowlanych

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy kompleksową analizę i ocenę poprawności wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem zapisów dokumentacji projektowej i wymagań sztuki budowlanej.

W ramach czynności wykonywane są takie działania, jak:

Ocena obejmuje także wykonanie Ekspertyzy technicznej, która w zależności od liczby zagadnień i zaangażowanych osób w jej przygotowanie (w tym pracowników naukowych Politechniki) może stanowić ważny dowód podczas ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub postępowania sądowego.

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |