[javascript protected email address] +48 533 308 726

Ekspertyzy budowlane, rzeczoznawca budowlany Warszawa

W P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz budowlanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i innych miastach na terenie całej Polski. Doświadczeni rzeczoznawcy budowlani zajmują się również wystawianiem opinii prywatnych na zlecenie Klienta lub kancelarii prawnej, opracowują uwagi eksperckie do opinii biegłych sądowych oraz występują w charakterze świadków w postępowaniach sądowych. Co więcej, kompleksowa i profesjonalna pomoc obejmuje zarówno ekspertyzy budowlane, jak i techniczne – bardziej szczegółowe, wymagające dodatkowej dokumentacji oraz wykonania dokładnych pomiarów, badań czy rysunków technicznych. Korzystając z naszych usług, mogą Państwo skorzystać także z kompleksowej analizy i weryfikacji poprawności wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem zapisów dokumentacji projektowej i wymagań sztuki budowlanej oraz oceny przyczyn powstawania uszkodzeń dróg i budowli (mostów czy budynków).

Ekspertyza budowlana w Warszawie – zakres

Z myślą o zapewnieniu Państwo najwyższej jakości usług w P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz specjalizujemy się w ekspertyzie budowlanej wykonywanej w Warszawie w zakresie:

Co więcej, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, współpracujemy również z pracownikami – wieloletnimi praktykami z tytułami naukowymi, z których pomocą możemy poszerzyć zakres ekspertyz budowlanych i technicznych w Warszawie o tematykę konstrukcji betonowych, drewnianych i stalowych, kruszywa, robót ziemnych, projektowania budownictwa drogowego, geologii i geologii złożowej, opracowanie badań typu i recept, a nawet o sieci wodno-kanalizacyjne.

Doświadczeni rzeczoznawcy budowlani w Warszawie

Każdy rzeczoznawca budowlany w Warszawie, współpracujący z P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz, to osoba kompetentna, odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona w swoim zawodzie. Potwierdzeniem tego jest wpis w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych przyznany na podstawie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i tytułu przyznanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB. Nasi rzeczoznawcy budowlani mają ponad 10-letnie doświadczenie w branży, uzyskali odpowiednie tytuły naukowe, mają na koncie autorstwo wdrożonych do praktyki nowych prac i znaczących rozwiązań projektowych, wykonawczych, badawczo-technicznych lub patentowych oraz nieustannie się dokształcają. Dzięki temu, decydując się na zamówienie ekspertyzy budowlanej w Warszawie, mają Państwo pewność, że zostanie ona wykonana sumiennie, szczegółowo i zgodnie z najwyższymi standardami. 

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |