[javascript protected email address] +48 533 308 726

Opis procesu wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji

Ze względu na swoje skomplikowanie i złożoność proces wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji:

 1. Kontakt z Przedstawicielami Producenta / Zakładu
 2. Przeprowadzenie audytu zerowego celem ustalenia jakie procesy produkcyjne zachodzą w Zakładzie Zleceniodawcy.
 3. Powołanie osób odpowiedzialnych (zespołu wdrożeniowego) ze strony Zleceniodawcy za wdrożenie systemu ZKP.
 4. Omówienie harmonogramu prac, formy i częstotliwości spotkań.
 5. Sformułowanie wniosków z przeprowadzonej kontroli stanu bieżącego do wymagań dokumentów odniesienia (norm, dyrektyw, rozporządzeń wykonawczych), a w tym określenie rozbieżności z wymogami w/w dokumentów, opracowanie wytycznych do dalszych prac.
 6. Kontakt z Jednostką certyfikującą i ustalenie terminu audytu.
 7. Sprawdzenie stanu bieżącego przygotowania zakładu do wdrożenia systemu ZKP.
 8. Ustalenie asortymentu produkcji.
 9. Opracowanie Badań Typu / Recept dla asortymentu produkcji.
 10. Określenie zakresu badań bieżących oraz zlecenie ich wykonania przez Zleceniodawcę.
 11. Ustalenie zależności organizacyjnych firmy (schemat organizacyjny) oraz odpowiedzialności pracowników firmy.
 12. Ustalenia dotyczące maszyn pracujących w zakładzie.
 13. Zebranie wstępnych informacji do tworzenia procedur systemowych i Księgi ZKP.
 14. Opracowanie zasadniczych procedur związanych z systemem ZKP i innych niezbędnych dokumentów w tym: opisów stanowisk pracy, zadań, uprawnień oraz odpowiedzialności.
 15. Opracowanie procedur dotyczących administrowania i kierowania systemem ZKP w tym: auditów, szkoleń, spełnienia wymogów prawnych.
 16. Opracowanie pozostałych procedur, instrukcji, formularzy oraz etykiet dotyczących sprawdzeń i kontroli w tym kontroli przyjęcia materiałów, sprawdzeń laboratoryjnych itp.
 17. Opracowanie deklaracji zgodności DWU i znakowania CE zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami wyrobu oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
 18. Szkolenie personelu z zakresu procedur systemu ZKP.
 19. Wdrożenie opisanych procedur i Księgi ZKP.
 20. Powołanie osoby odpowiedzialnej za system ZKP.
 21. Powołanie osoby odpowiedzialnej za wystawianie deklaracji DWU i oznakowania CE.
 22. Dołączenie do kart stanowiskowych pracowników dodatkowych obowiązków wynikających z wprowadzenia systemu ZKP.
 23. Oznaczenie miejsc składowych materiałów określonych frakcji.
 24. Szkolenie personelu z zasad wypełniania dokumentacji ZKP.
 25. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego i wypisanie raportu z audytu wewnętrznego.
 26. Przeprowadzenie przeglądu systemu ZKP.
 27. Udział w audycie certyfikującym.

Podczas wdrożenia wykonywane są wizyty w Zakładzie w ilości od 3 do 8 wizyt w zależności od skomplikowania procesu produkcyjnego.

Copyright © 2021 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |