[javascript protected email address] +48 533 308 726

Zakładowa Kontrola Produkcji (ang. FPC, Factory Production Control) to, jak sama nazwa wskazuje, stały system mający na celu sprawdzenie i wdrożenie właściwej, jednolitej metody monitorowania procesów produkcyjnych odbywających się na terenie danej organizacji.

Dzięki temu możliwe jest zapewnienie stabilności produkcji oraz gwarancja zgodności cech produktu ze specyfikacją techniczną deklarowaną przez producenta. Zgodnie z definicją kontrola jest prowadzona przez producenta, a po jej wdrożeniu konieczne jest regularne dokumentowanie wszelkiego rodzaju wymagań i postanowień oraz zasad i procedur postępowania. Zakładowa Kontrola Produkcji to jeden z najlepszych i docenionych przez ekspertów w branży sposób na zapewnienie najwyższej jakości oferowanych wyrobów.

Dlaczego warto wdrożyć system Zakładowej Kontroli Produkcji?

Zakładowa Kontrola Produkcji niesie za sobą liczne korzyści, z których skorzystają zarówno klienci, jak i właściciele organizacji. Jedną z nich jest możliwość zmniejszenia wadliwości produktu poprzez zapewnienie odpowiedniej kontroli nad procesem produkcyjnym, co prowadzi bezpośrednio do ograniczenia ewentualnych reklamacji czy poważniejszymi problemami, które mogłyby nawet wstrzymać całą produkcję.

Co więcej, wdrożenie systemu to także obowiązek każdego producenta wyrobów budowlanych w Polsce, o czym mówi Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zdolności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 oraz prawo Unii Europejskiej. Rezygnacja z wprowadzenia zakładowej kontroli i rezygnacja ze spełnienia wymagań prawnych może narazić organizację na problemy z prawem i wysokie koszty, jak i na kary finansowe przewidziane w polskim prawie.

Co więcej, w przypadku Zakładowej Kontroli Produkcji można liczyć również na zwiększenie prestiżu firmy, zwłaszcza gdy system jest nie tylko wdrożony, ale także certyfikowany. W ten sposób organizacje są postrzegane w branży jako zaufani, dobrzy jakościowo partnerzy biznesowi i jednocześnie renomowani producenci. Z pomocą ZKP można również zwiększyć bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników.

Certyfikacja ZKP

W P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz mamy wieloletnie doświadczenie nie tylko we wdrażaniu, ale także w przygotowaniu do certyfikacji systemu, jakim jest Zakładowa Kontrola Produkcji. Nasza firma współpracuje zarówno z mniejszymi podmiotami w zakresie kontroli kilku wyrobów budowlanych, jak i z dużymi organizacjami specjalizującymi się w produkcji różnych wyrobów, które są regulowane przez rozmaite wymagania i normy. Po zakończeniu wdrażania przygotujemy Państwa do certyfikacji przez akredytowaną jednostkę. Uzyskany certyfikat jest przyznawany na czas spełnienia wymagań i norm, które są kontrolowane podczas corocznych audytów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą.

Zakładowa Kontrola Produkcji – zakres działania

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz oferujemy szeroki zakres usług wchodzących w zakres ZKP, dotyczących przede wszystkim takich materiałów jak beton towarowy, kruszywa, prefabrykanty, mieszanki mineralno-asfaltowe, cementy i wapna budowlane, wyroby wykończeniowe nawierzchni (w tym kostki brukowe i płyty chodnikowe) oraz wyroby do budowy dróg, np. grunty stabilizowane hydraulicznie.

Przebieg Zakładowej Kontroli Produkcji w P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz

Ze względu na swoje skomplikowanie i złożoność proces wdrożenia przebiega następująco:

 1. Kontakt z Przedstawicielami Producenta / Zakładu.
 2. Przeprowadzenie audytu zerowego celem ustalenia, jakie procesy produkcyjne zachodzą w Zakładzie Zleceniodawcy.
 3. Powołanie osób odpowiedzialnych (zespołu wdrożeniowego) ze strony Zleceniodawcy za wdrożenie systemu ZKP.
 4. Omówienie harmonogramu prac, formy i częstotliwości spotkań.
 5. Sformułowanie wniosków z przeprowadzonej kontroli stanu bieżącego do wymagań dokumentów odniesienia (norm, dyrektyw, rozporządzeń wykonawczych), a w tym określenie rozbieżności z wymogami ww. dokumentów, opracowanie wytycznych do dalszych prac.
 6. Kontakt z Jednostką certyfikującą i ustalenie terminu audytu.
 7. Sprawdzenie stanu bieżącego przygotowania zakładu do wdrożenia systemu ZKP.
 8. Ustalenie asortymentu produkcji.
 9. Opracowanie Badań Typu / Recept dla asortymentu produkcji.
 10. Określenie zakresu badań bieżących oraz zlecenie ich wykonania przez Zleceniodawcę.
 11. Ustalenie zależności organizacyjnych firmy (schemat organizacyjny) oraz odpowiedzialności pracowników firmy.
 12. Ustalenia dotyczące maszyn pracujących w zakładzie.
 13. Zebranie wstępnych informacji do tworzenia procedur systemowych i Księgi ZKP.
 14. Opracowanie zasadniczych procedur związanych z systemem ZKP i innych niezbędnych dokumentów w tym: opisów stanowisk pracy, zadań, uprawnień oraz odpowiedzialności.
 15. Opracowanie procedur dotyczących administrowania i kierowania systemem ZKP w tym: auditów, szkoleń, spełnienia wymogów prawnych.
 16. Opracowanie pozostałych procedur, instrukcji, formularzy oraz etykiet dotyczących sprawdzeń i kontroli w tym kontroli przyjęcia materiałów, sprawdzeń laboratoryjnych itp.
 17. Opracowanie deklaracji zgodności DWU i znakowania CE zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami wyrobu oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
 18. Szkolenie personelu z zakresu procedur systemu ZKP.
 19. Wdrożenie opisanych procedur i Księgi ZKP.
 20. Powołanie osoby odpowiedzialnej za system ZKP.
 21. Powołanie osoby odpowiedzialnej za wystawianie deklaracji DWU i oznakowania CE.
 22. Dołączenie do kart stanowiskowych pracowników dodatkowych obowiązków wynikających z wprowadzenia systemu ZKP.
 23. Oznaczenie miejsc składowych materiałów określonych frakcji.
 24. Szkolenie personelu z zasad wypełniania dokumentacji ZKP.
 25. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego i wypisanie raportu z audytu wewnętrznego.
 26. Przeprowadzenie przeglądu systemu ZKP.
 27. Udział w audycie certyfikującym.

Podczas wdrożenia wykonywane są wizyty w Zakładzie w ilości od 3 do 8 wizyt w zależności od skomplikowania procesu produkcyjnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z chęcią na nie odpowiemy i przedstawimy Państwu szczegóły naszej oferty.

Usługi realizujemy w obszarach:

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |