[javascript protected email address] +48 533 308 726

ZKP producenci betonu towarowego

Zgodnie z wymaganiami systemu nadzorowania produkcji normy PN-EN 206, czyli Kontroli Produkcji z zachowaniem wymagań określonych w przywołanej normie, Producenci betonu towarowego zobligowani są do opracowania i wdrożenia dokumentacji Kontroli Produkcji betonu oraz przeprowadzania zgodnie z częstotliwością wynikającą z normy badań produkowanego betonu.

Obecnie wielu klientów także poszukuje dostawców betonu towarowego, których wyroby mogą zatwierdzić i zastosować na prowadzonej budowie, a w związku z tym spełniają wymagania prawa i obowiązujące przepisy, jak także wymagania specyfikacji technicznej / projektu budowanego obiektu.

Od dnia 1 lipca 2019 Producenci betonu towarowego zobligowani są do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność posiadanego systemu Kontroli produkcji z wymaganiami normy PN-EN 206.

P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz jako doświadczony wykonawca usług w zakresie opracowania dokumentacji i wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji m.in. u Producentów Betonu, produkujących swoje wyroby z zachowaniem normy PN-EN 206, pragnie zaproponować Państwu wykonanie usługi opracowania i wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z dostosowaniem dokumentacji do specyfiki Państwa Zakładu.

Jako jedyni na rynku oferujemy możliwość zakupienia samej dokumentacji ZKP, co pozwala Producentowi wyrobów budowlanych na zredukowanie kosztów samego proceesu wdrożenia.

Oferujemy Państwu także wykonywanie usługi w zakresie nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania ZKP na zasadzie outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem ZKP – pełnienie w ramach współpracy funkcji Pełnomocnika ds. ZKP. Usługa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw / zakładów produkcyjnych, w których nie ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowego pracownika do utrzymywania i doskonalenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. W ramach stałej niewielkiej miesięcznej opłata za usługę prowadzimy nadzór zdalnie (z użyciem internetu i rozwiązań komunikacji na odległość) oraz podczas 3-4 wizyt w zakładzie produkcyjnym.

P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz współpracuje z Jednostkami Certyfikującymi system ZKP w ramach normy PN-EN 206.

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |