[javascript protected email address] +48 533 308 726

Czym różni się biegły sądowy od rzeczoznawcy z zakresu budownictwa?

Wiele osób myli pojęcie biegłego sądowego z zakresu budownictwa z rzeczoznawcą budowlanym.

Jak się jednak okazuje – to dwie różne osoby, które do wykonywania swojego zawodu potrzebują innych kwalifikacji, a ich codzienny zakres obowiązków znacząco się od siebie różni. Podobnie jest w przypadku odpowiedzialności. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy z zakresu budownictwa oraz podpowiadamy, kto może nim zostać.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawca budowlany, aby móc wykonywać swój zawód, musi spełnić liczne wymagania. Do objęcia tego stanowiska niezbędne są przede wszystkim:

Warto także pamiętać, że przed uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego dana osoba podlega dwuetapowej weryfikacji przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB i Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Decyzja o nadaniu tytułu jest ważna przez 10 lat.

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany?

W przeciwieństwie do biegłego z zakresu budownictwa rzeczoznawca budowlany ma odpowiednie kwalifikacje, aby dokonywać oględzin i na ich podstawie sporządzać ekspertyzy budowlane. Może on ocenić stan techniczny budynku oraz wykonane prace i projekty budowlane, wykonać analizę przebiegu wspomnianych prac czy przeprowadzić kontrolę techniczną obiektów w celu sprawdzenia stanu ich utrzymania. Dodatkowo rzeczoznawca budowlane ocenia zgodność wykonywanych robót z projektem czy wskazuje i określa błędy budowlane i usterki, które są przyczyną szkód i katastrof budowlanych.

Kto może zostać biegłym sądowym?

Biegły sądowy z zakresu budownictwa może, ale nie musi być rzeczoznawcą budowlanym. Ten tytuł jest przyznawany na 5 lat przez prezesa sądu okręgowego, który wcześniej sprawdza, czy faktycznie dana osoba wykazuje wiedzę na poziomie eksperckim. Powoływanie biegłych jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133).

Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym biegłym sądowym z zakresu budownictwa może zostać osoba, która:

Co istotne, dana osoba musi wyrazić zgodę na ustanowienie jej biegłym sądowym. Przed uzyskaniem tego tytułu prezes sądu okręgowego zasięga opinii w zakładzie pracy pracownika, a w przypadku wolnego zawodu – korzysta z opinii organizacji zawodowej.

Czym zajmuje się biegły sądowy z zakresu budownictwa?

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem, biegły sądowy z zakresu budownictwa zajmuje się przede wszystkim wydawaniem opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Mówiąc prościej, osoba posługująca się tym tytułem wydaje opinie, które są następnie dowodami w postępowaniu karnym lub cywilnym. Nie ma jednak kwalifikacji do wydawania ekspertyz budowlanych.

Podsumowanie

Rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy z zakresu budownictwa to dwa różne zawody, z czego to pierwszy z nich jest uznawany za najwyższy tytuł zawodowy. Co istotne, istnieje wiele przypadków, w których dana osoba może pochwalić się dwoma tytułami.

Copyright © 2024 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |