[javascript protected email address] +48 533 308 726

Zarządcy dróg

Oferujemy naszym Klientom następujące usługi - przed, w trakcie i po zakończeniu procesu budowlanego:

Badania wykonywane są przez nasze niezależne Laboratorium Drogowe i inne laboratoria współpracujące.

Opinie wykonywane są z udziałem pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej i wieloletnich praktyków. W zależności od potrzeb Klienta ustalany jest zespół osób odpowiedzialnych za opracowanie Ekspertyzy,

Ceny brutto (VAT 23%) przykładowych badań zamieszczono poniżej:

 1. Badania MMA wyprodukowanej na WMA
  1. Uziarnienie i zawartość asfaltu - 430 zł
  2. Gęstość i wolne przestrzenie - 340 zł
  3. Odporność na mróz ITSR - 1 250 zł
  4. Koleinowanie - 2 500 zł
  5. Sprawdzenie zgodności recepty - 400 zł
 2. Badania MMA wbudowanej w nawierachnię asfaltową
  1. Uziarnienie i zawartość asfaltu - 550 zł
  2. Gęstość i wolne przestrzenie - 200 zł
  3. Odporność na mróz ITSR - 1 250 zł
  4. Koleinowanie - 2 250 zł
  5. Sprawdzenie zgodności recepty - 400 zł
 3. Badania Kruszyw i Podbudowy z kruszyw
  1. Uziarnienie + zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 - 208 zł
  2. Jakość pyłów - wskaźnik piaskowy wg PN-EN 933-8 - 171 zł
  3. Jakość pyłów - błękit metylowy wg PN-EN 933-9 - 283 zł
  4. Wskaźnik płaskości kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 - 372 zł
  5. Wskaźnik kształtu kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 - 149 zł
  6. Gęstość i nasiąkliwość drobne (od 0 do 4 mm) wg PN-EN 1097-6 - 327 zł
  7. Gęstość i nasiąkliwość grube (od 4 do 31,5 mm) wg PN-EN 1097-6 - 223 zł
  8. Gęstość i nasiąkliwość grube (od 31,5 do 63 mm) wg PN-EN 1097-6 - 179 zł
  9. Ziarna przekruszone i łamane wg PN-EN 933-5 - 149 zł
  10. Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 - 350 zł
  11. Odporność na rozdrabnianie w LA wg PN-EN 1097-2 - 446 zł
  12. Odporność na ścieranie (mikro-Deval) wg PN-EN 1097-1 - 640 zł
  13. Uziarnienie kruszywa wypełniającego wg PN-EN 933-10 - 491 zł
  14. Badanie laboratoryjne gęstości na sucho i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 - 491 zł
  15. Badanie klasyfikacyjne gruzu betonowego wg WT-4 2010 - 268 zł
  16. Zmiana uziarnienia po zagęszczeniu Proctor wg WT-4 2010 - 402 zł
  17. Odporność na mróz - wskaźnik SE (5x Proctor) wg WT-4 2010 - 402 zł
  18. Odporność na szok termiczny wg PN-EN 1367-5 - 1 488 zł
  19. Odporność na rozdrabnianie po ekspozycji w szoku termicznym wg PN-EN 1367-5 - 2 530 zł
  20. Spadek wytrzymałości po badaniu mrozoodporności wg PN-EN 1367-5 - 2 530 zł
  21. Mrozoodporność w wodzie wg PN-EN 1367-1 - 786 zł
  22. Mrozoodporność w 1% soli wg PN-EN 1367-1 - 786 zł
 4. Badania terenowe (do podanej ceny należy doliczyć koszty dojazdu wg indywidualnej wyceny)
  1. Oznacznie nośności i zagęszczenia płytą VSS za 1 pkt bez kosztów przeciwwagi - 250 zł
  2. Badanie nośności za pomocą płyty dynamicznej - 200 zł
  3. Odwiert geotechniczny za 1mb - 130 zł
  4. Badanie zagęszczenia sondą dynamiczną SD10 za 1 mb - 100 zł
  5. Badanie równości podłużnej panografem za 1 km - 850 zł
  6. Pomiar równości nawierzchni profilografem laserowym - parametr IRI za 1 km - 1 000 zł
  7. Pomiar szorstkości nawierzchni urządzeniem SRT za 1 km - 1 100 zł
  8. Badanie ugięć nawierzchni belką Belkelmana za 1 pkt (min. 60 pkt) - 35 zł
 5. Beton towarowy
  1. Oznaczenie wytrzymałości + gęstości mieszanki betonowej na serii 3 próbek wg PN-EN 12390-3 i PN-EN 206-1 - 98 zł
  2. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie próbek betonowych na serii 3 próbek wg PN-EN 12390-5 - 313 zł
  3. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu na serii 3 próbek wg PN-EN 12390-6 - 223 zł
  4. Oznaczenie mrozoodporności betonu F150 na serii 12 próbek wg PN-88/B-06250 - 2 232 zł
  5. Oznaczenie wodoszczelności betonu W-8 na serii 6 próbek wg PN-88/B-06250 - 714 zł
  6. Badanie nasiąkliwości betonu na serii 3 próbek wg PN-88/B-06250 - 342 zł
  7. Oznaczenie odporności na odrywanie metodą Pull-off dla 1 pkt wg IBDiM NR PB/TM-1/5 - 119 zł
  8. Badanie betonu metodą nieniszczącą (młotek Schmidta) dla 1 pkt wg PN-77/B-06262 - 60 zł
  9. Sprawdzenie recepty na beton wg PN-EN 206-1 - 446 zł
  10. Sprawdzenie recepty mieszanki gruntowo cementowej wg PN-97/S-96012 - 446 zł
 6. Prefabrykaty betonowe i kamienne
  1. Oznaczenie cech geometrycznych wg PN-EN 1338 /-39 /-40 - 30 zł
  2. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego na serii 3 próbek wg PN-EN 1338 /-39 /-40 - 1 987 zł
  3. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu na serii 8 próbek wg PN-EN 1338 - 573 zł
  4. Oznaczenie odporności na zamrażanie, rozmrażanie z udziałem soli odladzającej na serii 3 próbek wg PN-EN 1338 /-39 /-40 - 2 738 zł
  5. Badanie nasiąkliwości na serii 3 próbek wg PN-EN 1338 /-39 /-40 - 268 zł
  6. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie - krawężnik na serii 8 próbek wg PN-EN 1340 - 298 zł
  7. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i obciążenie niszczące na serii 8 próbek wg PN-EN 1338 - 833 zł

Bliższe szczegóły dotyczące czasu realizacji ustalane indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny celem uszczegółowienia terminów realizacji.

Copyright © 2020 FOREQ. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by GreenMouse |